ناگفته های تاریخ

کشوری که گذشته خود را نشناسد لاجرم محکوم به تکرار آن است

سخنان بزرگان در مورد تاریخ

                                     

                               

 

 حقيقت تاريخ خبر دادن از اجتماع انساني يعني اجتماع جهان و كه در طبيعت اين اجتماع عارض مي شود.                                        

                                                                               ( ابن خلدون )

تاريخ علمي است كه در تأ ئين وقت و حالات آن چه كه به اين تعلق دارد بحث مي كند.

                                                                               ( بارتولد )

تاريخ عبارت است از مجموعه سرگذشت هاي اشخاص مختلف.

                                                                               ( توماس كاردلايل )

معنا و مقصود تاريخ خارج از مرزهاي تاريخ آشكار مي شود.

                                                                               ( توين بي )

تاريخ در مفهوم روز آن يك زندگي است، نه زندگي طبقه يا ملت خاص بلكه زندگي تمام انسانيت است.

                                                                               ( دكتر زرين كوب )

تاريخ يعني علم شدن انسان است، تاريخ عبارت است گذشته انسان نه به صورت يك سلسله مداوم بلكه به صورت دوره هاي پشت سر هم.    

                                                                               ( دكتر علي شريعتي )

تاريخ به معناي واقعي اش شرح وقايع بين ملتها و جزء ديگر نيست.

                                                                               ( جهانگير قائم مقامي )

مفهوم تاريخ بيان وقايع تاريخي كه به آن گونه وقوع يافته اند نه كم و بيش.

                                                                               ( فريدون اديت ) 

                                

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم بهمن ۱۳۸۴ساعت 19:12  توسط عمران دژکام  |